เกี่ยวกับเอินเวย์ /

About Enwei

       เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 & GMP 

     เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อ ที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพร และการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุม คุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวม อุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียโดยมี บทบาทสำคัญดังนี้:

ทำการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิดเพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆใน ประเทศจีน
ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และ เป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ
ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร รักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV
     เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร ตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ 

     เอินเวย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในทัศนะการแพทย์จีนจะเพิ่ม ทางเลือกใหม่ให้คุณในการดูแล และรักษาสุขภาพเพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพดีถ้วนหน้า... 

      ทำอย่างไรให้ยาสมุนไพรจีนปลอดภัยและเห็นผลรวดเร็ว?       ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธี การผลิตที่ทันสมัยดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมีและการสกัดสมุนไพรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Ditillation, Dyanmic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid Bed เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น 

       การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electro-phoresis Apparatus, CS-9000 Double - wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectormeter เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน 

       ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น 

        ผลิตภัณฑ์ยาทุกรายการที่ผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP จึงได้ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ พิถีพิถันและเข้มงวดทุกขั้นตอน อาทิ: 

มีการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมทั้งการทดลองทางคลินิกอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักการสากล ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำของผลการรักษาและความ ปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค
มีการควบคุมการผลิตโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีการสกัดที่เหมาะสมกับ คุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพของน้ำและความสะอาดของสถานที่การผลิต รวมทั้งวิธีตรวจสอบคุณภาพและ เครื่องมือทดสอบสารออกฤทธิ์ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง เพื่อควบคุมชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ให้คงบที่ ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
มีการควบคุมความคงที่ของคุณภาพ เพื่อเป็นการรับประกันว่ายาสมุนไพรจะคงประสิทธิภาพจนถึงวันหมดอายุ
มีการรักษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานของรัฐอย่าง สม่ำเสมอ


 


 
Back to Top