• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 & GMP

   

      เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและใช้นวัตกรรมในการผลิตยาสมุนไพรจีน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วย สถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพรจีน ห้อง LAB อันทันสมัย โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรจีนที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

          เอินเวย์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งสาขาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2535 และดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการนำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูป (现代中成药) ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศจีนมาสู่เมืองไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่พี่น้องชาวไทย ตลอระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ด้วยจุดเด่นยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ ซึ่งเป็นสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรจีน 100% เน้นการรักษาที่ต้นเหตุ ฟื้นฟูโดยองค์รวม เห็นผลเด่นชัด ปลอดภัย คงผลการรักษาได้ยาวนานกว่า มีเอกสารการวิจัยและการศึกษาทางคลินิกตามหลักสากลรองรับ ด้วยรูปแบบยาที่ทันสมัยเหมาะกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน จึงทำให้เอินเวย์ มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้รับความไว้วางใจและความประทับใจจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

          นอกจากนี้ เอินเวย์ยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพรจีน TOP 20 ของประเทศจีนในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบัน เอินเวย์เป็นผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูป 1 ใน 2 รายหลักของประเทศไทย ซึ่งมีทะเบียนยาสมุนไพรจีนนำเข้ามากที่สุด และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ยาแต่ละตำรับล้วนแล้วแต่เป็นยาที่ติดอันดับ 1 หรืออันดับต้นๆ ของยาในประเภทนั้นๆ ในประเทศจีน

 

ทำไมต้องเลือกยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูป (现代中成药) ของ เอินเวย์

 

  • เป็นยาที่ติดอันดับ 1 หรืออันดับต้นๆ ของยาในประเภทนั้นๆ ในประเทศจีน

ยาที่นำเข้าแต่ละตัวมาจากโรงงานผลิตยา TOP 20 ของประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาประกันสุขภาพแห่งชาติ บัญชียาได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (国家中药保护品种) จึงเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของยาได้ดีที่สุด

  • การคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งเพาะปลูก (道地药材)

โรงงานผลิตยา TOP 20 มีอำนาจต่อรองและทุนทรัพย์ในการเพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพรในแหล่งเพาะปลูกของตนเอง หรือสามารถทำสัญญาผูกขาดระยะยาวในการรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูก เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุดและปราศจากสารปนเปื้อน

  • การใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพให้คงที่และได้มาตรฐาน

การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น Spectrophotometry (分光光度法) Determination of Relative Density (相对密度测定法) Determination of Foreign Mater (杂质检查法) Chromatographic Fingerprints (中药指纹图谱) เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบสมุนไพรจนถึงยาสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

  • ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา

ได้ผ่านการศึกษา วิจัยและทดลองด้านพิษวิทยา เภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial) อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักสากล เพื่อความแม่นยำของผลการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา

  • ยามีความเข้มข้นสูงและดูดซึมได้รวดเร็ว

การใช้เทคโนโลยีด้านชีวเคมีและนวัตกรรมการสกัดสมุนไพรจีนในการผลิตยา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสำคัญแต่ละชนิดในสมุนไพร จึงสามารถสกัดสารสำคัญในการออกฤทธิ์ออกมาได้มากขึ้นและเข้มข้นขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาต้ม ยาหม้อที่ได้สารสำคัญเฉพาะตัวที่สามารถละลายในน้ำเท่านั้นและต้องรับประทานในปริมาณมาก

  • รูปแบบยาที่ทันสมัย

มีการพัฒนาขั้นตอนการผลิตและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตยา ทำให้รูปแบบยามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีทั้ง Tablet, Capsule, Soft Capsule, Granule และ Oral solution จึงทำให้ง่ายต่อการรับประทาน พกพาสะดวก เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ความร่วมมือในการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งของผู้ป่วยจึงสูงขึ้น (病人的依从性高) ซึ่งจะนำไปสู่ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ

  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยทุกตำรับ

เพิ่มความมั่นใจให้ทั้งแพทย์ผู้สั่งจ่ายและผู้ป่วยผู้ใช้ยา อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของการแพทย์จีนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น