• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   กรวยไตอักเสบคืออะไร...  
          กรวยไตอักเสบหมายถึง การติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณกรวยไต โดยแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจน และชนิดเรื้อรังซึ่งไม่มีอาการแสดงชัดเจน กรวยไตอักเสบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักจะเป็นโรคแทรกซ้อนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบหรือการสวนสายปัสสาวะ ผู้ป่วยที่มีโรคดังกล่าวจึงควรหาทางรักษาให้หายขาด มิฉะนั้นมักจะมีกรวยไตอักเสบแทรกซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่ไตวายเรื้อรังได้ในที่สุด นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือทานยาสเตอรอยด์เป็นประจำ ก็อาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายขึ้น

 

   กรวยไตอักเสบเฉียบพลันมีอาการอย่างไร...   
          กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการติดเชื้ออักเสบเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต ส่วนมากเชื้อโรคจะแพร่กระจายมาจาก บริเวณผิวหนังรอบๆ ของท่อปัสสาวะ แล้วเข้ามาในท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะและผ่านท่อไตมาที่ไต การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ มักจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานในผู้ป่วยอัมพาตหรือการตั้งครรภ์ เป็นต้น กรวยไตอักเสบเฉียบพลันจะแสดงอาการดังนี้

 

   กรวยไตอักเสบเรื้อรังมีอาการอย่างไร...   
          กรวยไตอักเสบเรื้อรัง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดตันหรือความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้ง อาจมีกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลัน หรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปี จนเซลล์ของไตถูกทำลาย ไตฝ่อและเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด

   การแพทย์จีนรักษาอย่างไร...   
          ในทัศนะการแพทย์จีน กรวยไตอักเสบเกิดจากภาวะพิษร้อน-ชื้น ที่สะสมในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นภาวะที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย หากมีเชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้ามาในระบบทางเดินปัสสาวะ ก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายในท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไต การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำบัดดังนี้

           อาการต่างๆ ของกรวยไตอักเสบเรื้อรัง หรือกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลัน จึงค่อยๆ ทุเลาลงและอาจหายไปในที่สุด ระยะเวลาการรักษาอาจไม่เท่ากันในแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความรุนแรงของอาการและระยะเวลาที่เรื้อรัง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Client Share

-