• บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

  • สอบถามเพิ่มเติม

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

          การแพทย์จีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเวลานับพันปี ไม่ว่าทฤษฎีทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยาหรือเภสัชวิทยาของการแพทย์จีน ต่างมีความแตกต่างไปจากการแพทย์ตะวันตกอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการดูแลสุขภาพ ในทัศนะการแพทย์จีนได้ง่ายขึ้น เอินเวย์ ขอแนะนำให้ท่านถอดแว่นของนักวิชาการสมัยใหม่ทิ้งเสีย เพราะหากใช้ทฤษฎีการแพทย์ตะวันตกมาตีความกับการแพทย์จีนแล้ว อาจเกิดความสับสนได้...

 

 

   CASE   

          คุณวัลวิภา อายุเพียง 34 ปี มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและมึนศีรษะเป็นประจำมาร่วมปี เธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ไม่ว่าผลการตรวจเลือดหรือคลื่นแม่เหล็กถ่ายภาพสมอง (MRI) ต่างพบว่าปกติ จึงได้แต่คำแนะนำว่าอย่าเครียดและยาปลอบใจ ที่ว่าจะช่วยบำรุงร่างกายกลับมาทานที่บ้าน แต่อาการต่างๆ ก็ไม่เห็นทุเลาลง คุณวัลวิภาจึงต้องไปโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง หวังว่าจะได้เจอหมอที่เก่งกว่ารักษาให้หายได้ แต่ผลการตรวจก็ออกมาเหมือนเดิมว่าปกติทุกประการ ทั้งๆ ที่เธอมีอาการหลายอย่างและรู้สึกไม่สบายมาก สุดท้ายเธอก็หันกลับมาหาหมอคนเดิมและขอให้คุณหมอวินิจฉัยใหม่ จนคุณหมอถามเธอว่า "หมอบอกแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นอะไร คุณอยากให้เป็นอะไรหรือไง!?" นอกจากอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและมึนศีรษะแล้ว เธอยังมีอีกสารพัดอาการ เช่น ปัสสาวะบ่อย นอนไม่หลับ ขี้หนาว สะดุ้งตื่นเป็นประจำ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผิวหน้าหมองคล้ำ ผมร่วง เป็นต้น เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณวัลวิภา ???

 

   ภาวะไตอ่อนแอ...สัญญาณอันตรายของสุขภาพ   

          คุณอาจมีปัญหาสุขภาพหรือประสบการณ์การรักษา ที่คล้ายกับคุณวัลวิภา เมื่อคุณหมอแผนตะวันตกบอกว่า คนไข้อย่างคุณวัลวิภาเธอไม่ได้เป็นอะไร แล้วคนไข้เหล่านั้นเป็นอะไรกันแน่ เกิดจากความเครียดหรืออุปทานไปเองจริงหรือ?!

          จริงๆ แล้ว สารพัดอาการของคุณวัลวิภา หากวินิจฉัยตามหลักการแพทย์จีนคือ เกิดจากภาวะไตอ่อนแอ ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะของการแพทย์จีน ที่ได้มีการบันทึกในตำราการแพทย์มาแล้วนับพันปี หากแพทย์จีนท่านใดวินิจฉัยว่า คุณมีภาวะไตอ่อนแอ คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคุณเป็นโรคไต และไม่ต้องรีบแย้งกลับไปว่าคุณเพิ่งไปตรวจสุขภาพมา ไตไม่มีปัญหาหรอก เพราะว่าภาวะไตอ่อนแอไม่ใช่โรคไต ในความหมายของการแพทย์ตะวันตก  หากหมายถึงสภาพไตเสื่อมลง ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร  ทำให้สมรรถภาพการขับน้ำและของเสียของไตลดลง ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพของอิเล็กโทรไลต์ และความเป็นกรดด่างของร่างกาย รวมทั้งเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนชนิดสำคัญ ที่สร้างจากไตและต่อมหมวกไตด้วย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ จะทำให้เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย หากไม่มีการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะแก่ก่อนวัยและพัฒนากลายเป็นโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน โรคเกาต์ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น หรืออาจพัฒนากลายเป็นไตอักเสบหรือไตวายได้ในที่สุด

 

   ไตเป็นรากฐานของชีวิต   

          ไต (รวมทั้งต่อมหมวกไตด้วย) มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาสมอง การสร้างกระดูก การสร้างเม็ดเลือด สมรรถภาพทางเพศ การสืบพันธุ์และความชรา นอกจากนี้ ไตยังมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ ระบบการทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ม้าม ระบบฮอร์โมน ระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ เนื่องจากไตมีหน้าที่สำคัญดังนี้

  1. ขับของเสียออกจากร่างกาย เช่น ของเสียที่มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ของเสียที่มาจากการเผาผลาญอาหาร ของเสียที่มาจากการใช้ยา สารเคมีหรือสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น
  2. รักษาความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำ และระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในร่างกาย ถ้าไตไม่แข็งแรง ปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ก็จะขาดความสมดุล จนเกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
  3. รักษาความสมดุลของสภาพความเป็นกรดและด่าง ไตทำหน้าที่รักษาความเป็นกรดและด่างของร่างกาย ให้อยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ
  4. ควบคุมความดันโลหิตของร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติ ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าไตทำงานผิดปกติ ความดันโลหิตก็จะสูงผิดปกติ
  5. ไตทำหน้าที่ควบคุมและสร้างฮอร์โมนสำคัญหลายชนิด เช่น Erythropoietin ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการกระตุ้นไขกระดูก สร้างเม็ดเลือดแดง Renin และ Prostaglandin ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญ ในการช่วยควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย เป็นต้น
  6. ไตทำหน้าที่ควบคุมความแข็งแกร่งของกระดูก ไตควบคุมการสร้างวิตามินดี แคลเซียมและฟอสฟอรัส ถ้าไตเสื่อมลง กระดูกก็จะไม่แข็งแรงหรือผุกร่อน รวมทั้งระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด ก็อาจผิดปกติจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

          การแพทย์จีน จึงเปรียบไตเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต ปัจจุบัน การแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัด ในการบำรุงรักษาไต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือบำบัดหลายๆ อาการให้หายพร้อมๆ กัน ทั้งๆ ที่แต่ละอาการดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ในมุมมองของการแพทย์ตะวันตกก็ตาม บำรุงไตบำบัดสารพัดโรค จึงถือเป็นวิทยาการอันล้ำค่าของการแพทย์จีน และมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวจีนมาโดยตลอด จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนไปแล้ว

 

   สาเหตุใดทำให้ไตเสื่อมเร็วกว่าปกติ   

          ไตจะเสื่อมสภาพลงตั้งแต่อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นความเสื่อมของร่างกาย ที่เป็นไปตามวัฏจักรเกิด แก่ เจ็บ ตายของสิ่งมีชีวิต จึงไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนจะเสื่อมเร็วช้าหรือมากน้อย อาจไม่เท่ากันในแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ

          ปัจจัยดังกล่าว ล้วนทำให้ไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและก่อนวัยอันควร เราจึงพบบ่อยว่าหลายๆ คน แม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว แต่ก็มีอาการของภาวะไตอ่อนแออย่างครบครัน เช่นเดียวกับคุณวัลวิภา

 

   ภาวะไตอ่อนแอจะแสดงอาการอย่างไรบ้าง…   

          ภาวะไตอ่อนแอ จะแสดงอาการหลากหลายตามระบบต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจแสดงอาการใดอาการหนึ่ง หรือหลายๆ อาการพร้อมกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความเสื่อมโทรมของไต อายุและระยะเวลาที่เรื้อรัง

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

ระบบประสาทและอารมณ์

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบภูมิต้านทาน

ระบบทางเดินหายใจ

ระบบสืบพันธุ์

สภาพภายนอกของร่างกาย

อาการทางหู-ตา

          หากคุณมีมากกว่า 2 อาการ แสดงว่าไตของคุณเสื่อมลงแล้ว ยิ่งมีอาการมากเท่าไร ไตก็ยิ่งเสื่อมโทรมลงมากเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของสุขภาพ ที่คุณควรจะหันมาใส่ใจอย่างจริงจัง

 

   การบำรุงรักษาไตทำไมต้องเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาว   

          การบำรุงรักษาไตให้แข็งแรงอยู่เสมอ จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ถึง 30 ปีก็ตาม ไตอ่อนแอในช่วงแรก เราอาจไม่รู้สึกมีอาการผิดปกติมากมายก็ได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ร่างกายสามารถปรับตัวได้ระดับหนึ่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการต่างๆ ของภาวะไตอ่อนแอ มักจะเรื้อรังอย่างช้าๆ จนเราคุ้นเคยกับความผิดปกติของร่างกาย ถึงขนาดลืมไปแล้วว่าตอนเราปกติจริงๆ นั้นเป็นอย่างไร

          นอกจากนี้ ผลการตรวจเลือดเกี่ยวกับการทำงานของไต ตามหลักการแพทย์ตะวันตก ที่ต้องรอให้ไตเสียไปมากกว่า 70% จึงแสดงค่า BUN และ Creatinine ที่ผิดปกตินั้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า ถ้าผลตรวจยังปกติก็แสดงว่าไตยังแข็งแรงอยู่ ทั้งๆ ที่ไตเสื่อมไปมากแล้วก็ตาม จึงทำให้หลายๆ คนชะล่าใจ และปล่อยทิ้งไว้ให้เรื้อรังจนพัฒนาเป็นโรคร้ายต่างๆ แล้วค่อยดิ้นรนรักษาด้วยทุกวิถีทาง

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

-

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Client Share

-