• บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

  • สอบถามเพิ่มเติม

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล
เพศ
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์
อาการของท่าน
A : เอินเวย์และพันธมิตรได้มีการผูกสัญญาระยะยาวหรือมีสถานที่เพาะปลูกของตนเองในแหล่งเพาะปลูก (道地药材产地) เพื่อจะได้วัตถุดิบสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุด ส่วนมาตรฐานควบคุมการเพาะปลูกที่ดี (GAP) จะเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าวัตถุดิบสมุนไพรปราศจากสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนจากโลหะหนัก
A : ยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ทุกตำรับได้ผ่านการศึกษา วิจัยและทดลองด้านพิษวิทยาเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิก ( Clinical Trial ) อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักสากล เพื่อความแม่นยำของผลการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา
A : เอินเวย์ได้ใช้เทคโนโลยีด้านชีวเคมีและนวัตกรรมการสกัดสมุนไพรจีนในการผลิตยา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสำคัญแต่ละชนิดในสมุนไพร จึงสามารถสกัดสารสำคัญในการออกฤทธิ์ออกมาได้มากขึ้นและเข้มข้นขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยาสมุนไพรโดยเฉพาะยาต้ม ยาหม้อที่ได้สารสำคัญเฉพาะที่สามารถละลายในน้ำได้เท่านั้นและต้องรับประทานในปริมาณมาก
A : เอินเวย์ได้ใช้เทคโนโลยี Chromatographic Fingerprints (中药图谱) เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบสมุนไพรจนถึงยาสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
A : เอินเวย์มีการพัฒนาขั้นตอนการผลิตและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตยา ทำให้รูปแบบยามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีทั้ง Tablet, Capsule, Soft Capsule, Granule และ Oral Solution จึงทำให้ง่ายต่อการรับประทาน พกพาสะดวก เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ความร่วมมือในการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งของคนไข้จึงสูง (病人的依从性高) ซึ่งจะนำไปสู่ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ
A : ยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ทุกตำรับ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกตำรับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งแพทย์ผู้สั่งจ่ายและคนไข้ผู้ใช้ยา อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของการแพทย์จีนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น