เคล็ดลับสุขภาพ /

Health Tips

วิธีการดูแลตนเองคู่กับการใช้ยารักษา
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคตับ

     - พักผ่อนให้เพียงพอ
     - ควรทำจิตใจให้แจ่มใส พยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธ โมโหหรือซึมเศร้า เพื่อไม่ให้ตับถูกทำลายมากขึ้น
     - รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย โดยเน้นผัก ผลไม้สด และอาหารที่มีวิตามินสูง ยกเว้นในระยะสุดท้ายที่เริ่มมีอาการทางสมอง จำเป็นต้องลดหรืองดอาหารประเภทโปรตีน
     - ห้ามดื่มเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด เพื่อป้องกันเซลล์ตับส่วนที่ยังดีอยู่ถูกทำลายมากกว่าเดิม
     - หลีกเลี่ยงการรับประทานหอยดิบ ปู และอาหารที่อาจทำให้เกิดโรคตับอักเสบ
     - หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทมันๆ
     - หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด เช่น ขิง พรัก ต้นหอมสด หอมแดงสด หอมใหญ่สดหรือวาซาบิ เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้อาการเจ็บบริเวณตับกำเริบหรือทำให้อาการหนักขึ้น
     - หลีกเลี่ยงอาหารที่มีการผสมสี วัตถุกันเสียหรือสารปรุงแต่งต่างๆ เนื่องจากจะทำให้ตับทำงานหนักขึ้น
     - หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อไก่ตัวผู้ เนื้อแพะ เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้อาการทรุดลง
     -  ควรตรวจเลือดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโรคเป็นระยะๆ
    -  สำหรับผู้ป่วยตับแข็งที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี ควรตรวจเลือดหาสารแอลฟาฟิโตโปรตีน ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจหามะเร็งตับระยะแรกเริ่ม
Back to Top