เคล็ดลับสุขภาพ /

Health Tips

วิธีการดูแลตนเองคู่กับการใช้ยารักษา
     - ควรนอนหลับและตื่นนอนให้เป็นเวลา ไม่ว่าจะเป็นวัดหยุดหรือวันทำงาน เพื่อให้นาฬิกาชีวิตทำงานอย่างเป็นระเบียบ
     - งดสารกระตุ้นหลังเที่ยงวัน เช่น ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น พร้อมทั้งงดสูบบุหรี่
     - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยผ่อนคลายความเครียดทางร่างกายและอารมณ์ ทำให้นอนหลับดีขึ้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใน 3 ชั่วโมงก่อนเข้านอน เพราะจะรบกวนการนอนหลับได้
     - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือดูทีวีบนที่นอน
     - ห้องนอนที่สะอาด เงียบ มืดและมีอากาศถ่ายเทที่ดี จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้น
     - ตื่นนอนให้เป็นเวลา ถึงแม้ว่าจะนอนหลับได้น้อยเพียงใดก็ตาม การตื่นนอนตรงเวลาจะทำให้ร่างกายปรับวงจรในการนอนให้เป็นปกติได้ ส่งผลให้คืนถัดไปหลับได้ง่ายขึ้น
     - อย่าไปนอนชดเชยตอนกลางวันนานกว่า 30 นาที เพราะจทำให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืน
     - ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรใช้ยานอนหลับ เพราะจะทำให้ติด และเมื่อหยุดยาจะทำให้นอนหลับยากขึ้นกว่าเดิม
     - พยายามผ่อนคลายช่วง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอน
Back to Top