เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems

มะเร็งต่อมลูกหมาก


มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในช่วงอายุ  60-79  ปี  ปัจจุบันจะมีแนวโน้มพบมากขึ้นเนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่วนในประเทศไทยอุบัติการณ์มะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ในอันดับที่ 5 ของมะเร็งในเพศชาย  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารไขมันสูงและทางพันธุกรรม  ผู้ที่มีพ่อ  พี่ชายหรือน้องชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไป  มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถแยกเป็น 4 ระยะดังนี้:
 

           ระยะที่ 1 : มะเร็งมีขนาดเล็กอยู่ในต่อมลูกหมากจะไม่มีอาการ
           ระยะที่ 2 : มะเร็งโตขึ้นแต่ยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากและตรวจคลำได้ทางทวารหนัก แต่ก็ไม่มีอาการเช่นกัน
           ระยะที่ 3 : มะเร็งโตขึ้นและลุกลามออกนอกต่อมลูกหมาก
           ระยะที่ 4 : มะเร็งต่อมลูกหมากลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือกระจายไปที่กระดูกและอวัยวะอื่นๆ


        มะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ใกล้ตัวมากแม้จะไม่มีอาการก็อาจเป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป การตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกเริ่มอาจมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้  ดังนั้น  การตรวจเช็คต่อมลูกหมากเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

        ปัจจุบันมีวิธีการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากที่ค่อนข้างใหม่และทำได้สะดวกคือการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีการเจาะเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิต้านทานเฉพาะของต่อมลูกหมาก(Prostate Specific Antigen, PSA)  สาร  PSA เป็นเอนไซม์ชนิดไกลโคโปรตีน ต่อมลูกหมากเกือบจะเป็นอวัยวะเพียงอย่างเดียวที่ผลิตสาร PSA และสารนี้จะเพิ่มขึ้นในคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งจะผลิตสาร PSA มากกว่าต่อมลูกหมากที่ปกติอย่างน้อย10 เท่า
 

        ค่า PSA ปกติจะอยู่ระหว่าง 1~4 ng/ml หากค่า PSA  อยู่ระหว่าง 4~10 ng/ml นั่นหมายถึงว่า  อาจมีเนื้องอกอยู่ในต่อมลูกหมากแต่ยังไม่แพร่กระจายออกไป หากค่า PSA สูงกว่า 10 ng/ml แสดงค่อนข้างชัดเจนว่ามีมะเร็งและอาจแพร่กระจายแล้ว
 

        คุณผู้ชายที่อายุ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการหาสาร PSA พร้อมกับการตรวจต่อมลูกหมากผ่านทวารหนักปีละครั้ง  แต่ถ้ามีพ่อ  พี่ชายหรือน้องชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุ 40~45 ปีเป็นประจำทุกปี
 


Back to Top