เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems

เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดที่


          เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดที่เป็นความผิดปกติในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี ตามปกติเยื่อบุผิวมดลูกจะงอกอยู่ภายในโพรงมดลูก แต่เมื่อมีความผิดปกติ เยื่อบุผิวมดลูกกลับไปงอกที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ส่วนใหญ่งอกที่รังไข่ ท่อรังไข่ ลำไส้ใหญ่ ผนังชั้นนอก
ของมดลูกและอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ที่พบน้อยคือไปงอกที่ปอดหรืออวัยวะภายในอื่นๆ

          เยื่อบุที่งอกผิดที่นี้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในรอบเดือนเช่นเดียวกับการเกิดใน
เยื่อบุผิวมดลูก เมื่อฮอร์โมนมีระดับต่ำลง เยื่อบุผิวมดลูกจะหลุดออกเป็นประจำเดือน เยื่อบุที่ไปงอกนอกมดลูกก็จะลอกตัวและมีเลือดออกเหมือนกัน แต่ไม่มีทางออก ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีการบวมและอักเสบส่งผลให้ปวดเกร็งที่ท้อง ซึ่งจะเป็นมากในวันหลังๆ
ของการมีประจำเดือน

          เมื่อเลือดประจำเดือนหยุด เลือดที่ออกผิดปกติก็จะหยุดด้วยและเกิดแผลเป็นรวมเป็นกลุ่มของเยื่อบุที่สมานกัน
ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกเดือนจะเกิดพังผืดทำให้อวัยวะบิดและเกาะรวมกัน สภาวะ เช่นนี้อาจเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าอาการจะเป็นๆ หายๆ

          เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดที่พบได้ประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้หญิงอายุระหว่าง 25-44 ปีและพบมากในผู้หญิงที่ไม่มีบุตร 
ผู้หญิงที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากกว่าผู้หญิงทั่วไป ทุกๆ เดือนเศษเยื่อบุผิวมดลูกที่งอกผิดปกติเหล่านี้
จะมีเลือดออกเช่นเดียวกับส่วนที่อยู่ที่ผิวในโพรงมดลูก แต่เนื่องจากมันฝังอยู่ในเนื้อเยื่อ เลือดจึงคั่งอยู่ภายใน
และทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ


 
 
 

         ในกรณีที่เป็นเยื่อบุผิวมดลูกงอกที่เยื่อหุ้มรังไข่มักจะกลายเป็นถุงน้ำหรือซีสต์  (cyst)ขนาดเท่าไข่ไก่หรือผลส้ม
ที่มีเลือดคั่งอยู่ข้างใน นานๆ เข้าเลือดก็จะกลายเป็นดำเข้มคล้ายช็อกโกแลต จึงเรียกว่า ถุงน้ำช็อกโกแลต (chocolate cyst)
ซึ่งอาจทำให้มีอาการปวดท้องได้เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดที่อาจมีอาการดังนี้:
 

           ส่วนมากจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใดหรือเป็นเพียงเล็กน้อยจนผู้ป่วยไม่สนใจหรือไม่ทันสังเกต


           บางรายอาจมีอาการปวดท้องหรือปวดหลังขณะมีประจำเดือน และมักจะปวดแรงขึ้นในช่วงวันท้ายๆ ของรอบเดือน


           บางรายอาจมีประจำเดือนออกมามากกว่าปกติ


           ในรายที่มีเยื่อบุผิวมดลูกงอกที่ช่องคลอด ลำไส้ใหญ่หรือกระเพาะปัสสาวะอาจมีอาการปวดขณะร่วมเพศ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ บางรายขณะมีประจำเดือนอาจมีการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดร่วมด้วย


 

            เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดที่มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเป็นหมันและอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงผิดปกติหรือเริ่มปวดครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปควรนึกถึงโรคนี้ไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นหมัน


Back to Top