เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems


 

        ถึงแม้ว่าอาการปวดแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ โดยเฉพาะที่มีอาการเรื้อรังนั้น อาจเกิดจากโรคภายในช่องท้องหลายอย่างก็ตาม แต่โรคกระเพาะอาหารจะเป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุด โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ เช่น ยาแก้ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดประจำเดือน ยาแก้ไมเกรน เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีความเครียดทางร่างกายและจิตใจ โรคกระเพาะอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลและโรคแผลในกระเพาะอาหาร


 

ภาพแสดงตำแหน่งของกระเพาะอาหาร

 

โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล

        โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนั้น หมายถึง การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งมีอาการสำคัญได้แก่ ปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่  คลื่นไส้  อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องอืดท้องเฟ้อ เรอบ่อย บางรายอาจมีอาการท้องเดินร่วมด้วย อาการมักจะเป็นๆ หายๆ เรื้อรังมาเป็นเวลานาน แต่บางรายอาจไม่มีอาการแสดง จนกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร (อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ) โลหิตจาง เป็นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้ยาแอสไพรินและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ทั้งนี้เนื่องจากยากลุ่มนี้นอกจากไปทำลายกลไกการต้านทานต่อกรดของเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้แล้ว ยังไปลดอาการปวดในขณะที่ยากำลังกัดกระเพาะอาหารอยู่ ทำให้อาการปวดท้อง ซึ่งเป็นอาการเตือนถูกบดบังไป

โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล หากปล่อยไว้เรื้อรังอาจกลายเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารในที่สุด

โรคแผลในกระเพาะอาหาร

        โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลเพ็ปติกนั้น หมายถึงแผลที่เกิดบนเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งมีอาการสำคัญได้แก่ ปวดท้องเรื้อรังตรงบริเวณกลางยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่ เวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหาร เช่น ก่อนหรือหลังอาหาร เป็นต้น ลักษณะการปวดอาจปวดแสบ ปวดตื้อ จุกเสียดหรือมีความรู้สึกหิวข้าวก่อนเวลาอาหาร บางครั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือเรอเปรี้ยวร่วมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารจะไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค บางรายอาจปวดท้องมากแต่ไม่มีแผลเลยก็ได้ แต่บางรายไม่มีอาการปวดท้อง กลับมีแผลใหญ่มากในกระเพาะอาหารหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นแผลจากยาแอสไพรินและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ จะมีประมาณ 50% ไม่แสดงอาการ  

        โรคแผลในกระเพาะอาหาร หากปล่อยไว้เรื้อรัง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น ภาวะโลหิตจาง กระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตัน กระเพาะอาหารทะลุ ทำให้ช่องท้องหรือตับอ่อนอักเสบ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้นโรคกระเพาะอาหารเกิดจากสาเหตุอะไร

     * ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแอสไพรินและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์

     * การติดเชื้อแบคทีเรีย เอช.ไพโลไร (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร

     * เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     * ปฏิกิริยาภูมิต้านทานตัวเองหรือออโตอิมมูน (autoimmune)

     * ความเครียดทางร่างกายและจิตใจ

     * อาจสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ  เช่น พันธุกรรม การสูบบุหรี่ อาหารรสจัด เครื่องดื่มคาเฟอีน ทานข้าวไม่ตรงเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น
        สาเหตุดังกล่าว อาจทำให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดมากเกินไป หรือเยื่อบุกระเพาะอาหารมีความต้านทานต่อกรดลดลง และกระเพาะอาหารมีการบีบตัวลดลง ทำให้อาหารคั่งค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไป จึงก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุกระเพาะอาหาร
โรคกระเพาะอาหารในทัศนะการแพทย์จีน

        การแพทย์จีนได้จัดโรคกระเพาะอาหาร ให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากพลังชี่ของกระเพาะอาหารไหลเวียนผิดปกติ (胃失和降) ร่วมกับภาวะพิษร้อน-ชื้นในกระเพาะอาหาร (郁热内蕴)

      พลังชี่ของกระเพาะอาหารไหลเวียนผิดปกติ โดยปกติแล้วพลังชี่ของกระเพาะอาหาร จะต้องไหลเวียนลงสู่ด้านล่าง ช่วยผลักดันอาหารจากกระเพาะอาหารลงสู่ลำไส้เล็ก เพื่อย่อยและดูดซึมต่อ และขับกากอาหารลงสู่ลำไส้ใหญ่ เพื่อขับถ่ายออกจากร่างกาย กระเพาะอาหารจะได้มีที่ว่างรองรับอาหารใหม่ หากพลังชี่ของกระเพาะอาหารไหลเวียนลงสู่ด้านล่างไม่ดีเท่าที่ควร ก็จะทำให้การบีบตัวของกระเพาะอาหารลดลง ส่งผลต่อกระบวนการย่อย ดูดซึมและลำเลียงอาหาร ทำให้ปวดแน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อคล้ายอาหารไม่ย่อย เรอบ่อย เบื่ออาหาร ปากขม หากปล่อยไว้เรื้อรัง พลังชี่ของกระเพาะอาหารจะไหลเวียนย้อนขึ้นสู่ด้านบน ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อน

      ภาวะพิษร้อน-ชื้นในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการรุกรานและการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียด้วย ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารมีความต้านทานต่อกรดลดลง กระเพาะอาหารจึงเกิดการอักเสบหรือเป็นแผลเรื้อรังได้
การแพทย์จีนมีวิธีบำบัดอย่างไร

        การแพทย์จีนนิยมใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการปรับพลังชี่ของกระเพาะอาหาร ให้ไหลเวียนลงสู่ด้านล่างและขจัดภาวะพิษร้อน-ชื้นในกระเพาะอาหาร เพื่อบำบัดต้นเหตุของโรคกระเพาะอาหาร จากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่า ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบสารสกัด เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญดังนี้


       สามารถดูดซับและลดความตื่นตัวของน้ำย่อยเปปซิน (Pepsin) จึงปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ จึงบำบัดอาการปวดแน่นท้องและอาหารไม่ย่อยได้อย่างเด่นชัด

      เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร จึงยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สลายเลือดคั่ง ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตขนาดเล็กในกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เยื่อบุกระเพาะอาหารที่อักเสบหรือเป็นแผล จึงได้รับการฟื้นฟูและสมานแผลได้เร็วขึ้น


        อาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียนและอาการอื่นๆ ที่เกิดจากโรคกระเพาะอาหารจึงค่อยๆ ทุเลาลงหรืออาจหายไปในที่สุด
 ที่สำคัญคือ วิธีการบำบัดนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้ยาแอสไพรินและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์เป็นประจำ หรือผู้ที่เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันและลดระดับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหาร


 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top