เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems


  การนอนสำคัญไฉน .


        ร่างกายคนเราเป็นเสมือนเครื่องจักรที่ต้องทำงาน 24ชั่วโมง การนอนเหมือนกับให้เครื่องจักรได้หยุดพัก ร่างกายจะอาศัยช่วงเวลานอนหลับซ่อมแซมและพักฟื้นตนเอง ปรับปรุงระบบต่างๆ ในร่างกายให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความจำของสมองและขับของเสีย พร้อมทั้งสะสมพลังงานเพื่อใช้ในวันรุ่งขึ้น การนอนจัดเป็นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ของชีวิต  คนเราจึงต้องใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิตในการนอน

                           

        การนอนหลับอย่างเพียงพอทั้งด้านระยะเวลาและคุณภาพการนอนหลับ(หลับลึก) จะเป็นหลักประกันสำคัญต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นด่านแรกของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่นอนหลับ ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone, GH) มากกว่าช่วงที่ไม่นอนถึง 3 เท่า ซึ่งมีผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย นอกจากนี้ การนอนหลับในแต่ละช่วงเวลามีความสำคัญต่างกันต่อสุขภาพ อาทิ

        การนอนหลับในช่วง 3ทุ่ม ~ 5ทุ่ม จะช่วยให้ระบบน้ำเหลืองขับของเสียได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น

        การหลับสนิทในช่วง 5ทุ่ม ~ ตี 1 จะช่วยให้ตับขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เซลล์ผิวซ่อมแซมตัวเองและมีการผลัดเซลล์ใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปกติถึง 8เท่า

        การนอนหลับในช่วงเที่ยงคืน ~ ตี 4 จะกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างมีประสิทธิภาพ

        การนอนหลับในช่วงตี 1~ ตี 3 จะกระตุ้นให้ถุงน้ำดีขับพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        การหลับสนิทในช่วงตี 3 ~ ตี 5 จะส่งเสริมให้ปอดขับพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

        ฉะนั้น  การนอนไม่หลับเป็นประจำหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเท่าที่ควรจะส่งผลกระทบต่อทุกๆ ระบบของร่างกาย ทำให้แก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อหลายๆ โรค เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตเบาหวาน ความจำเสื่อม โรคซึมเศร้า เป็นต้น

  อย่างไรจึงเรียกว่านอนไม่หลับ


        คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่านอนไม่หลับหมายถึงตาค้าง กระสับกระส่ายอยู่บนที่นอน แต่จริงๆ แล้วนอนไม่หลับเป็นภาวะที่นอนไม่พอและยังหมายรวมถึงอาการดังนี้


หลับยาก: ใช้เวลามากกว่า 30 นาทียังไม่หลับ

หลับไม่ลึก: ระยะเวลาการนอนหลับลดลง

ตื่นบ่อย: ตอนกลางคืนตื่นเกินกว่า 2 ครั้ง และหลับต่อยาก

ตื่นเช้าเกิน: เมื่อตื่นแล้วรู้สึกไม่สดชื่น

ฝันบ่อย: รู้สึกตนเองฝันอยู่ทั้งคืน

ตื่นง่าย: มีเสียงหรือแสงรบกวนเพียงนิดเดียวก็จะตื่น

คุณภาพการนอนไม่ดี: เวลานอนเพียงพอ แต่ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่น

อ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้น: ง่วงเมื่อเวลาทำงาน รู้สึกมึนๆ งงๆ สมองไม่ปลอดโปร่ง

        อาการนอนไม่หลับอาจเกิดขึ้นชั่วคราวในบางช่วงของชีวิต เช่น มีเรื่องเครียดๆ อาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เป็นต้น เมื่อสาเหตุของการกระตุ้นหมดไป อาการนอนไม่หลับมักจะหายไปเองได้ แต่ถ้ามีอาการเกิน 1 เดือนให้ถือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับชนิดเรื้อรัง ควรหาสาเหตุและรักษาอย่างจริงจัง


  รู้ได้อย่างไรว่านอนไม่พอ .

ความต้องการในการนอนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและพันธุกรรม  เมื่อระยะเวลาหรือคุณภาพของการนอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ร่างกายก็จะส่งสัญญาณหลายๆ อย่างถึงเรา อาทิ
        - รู้สึกอ่อนเพลียทั้งวันและงีบหลับในระหว่างวันบ่อยๆ
        - เวลาทำงานมีอาการง่วงเหงาหาวนอน ขาดสมาธิหรือมึนๆ งงๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        - อารมณ์แกว่ง โกรธง่ายโดยไม่มีสาเหตุเพียงพอ
        - หลับภายใน 5นาทีหลังจากนอน
        - บางคนอาจหลับขณะตื่นโดยไม่รู้ตัว
        - หน้าตาอิดโรย ซีดเซียว ผิวหน้าหมองคล้ำ แห้งกร้าน
        - ขอบตาหมองคล้ำ


  การนอนชดเชยในวันหยุด...ชดเชยได้จริงหรือ .

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบันทำให้คนเราต้องเบียดเวลานอนไปกับกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ ทำงานหรือการสังสรรค์  ทำให้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหานอนไม่พอและมักจะแก้ไขด้วยวิธีการนอนชดเชยในวันหยุด แต่หารู้ไม่การนอนชดเชยในลักษณะเช่นนี้ไม่อาจไปฟื้นฟูร่างกายจากผลกระทบของการนอนไม่พอที่สะสมเรื่อยมา อีกทั้งยังไปทำให้นาฬิกาชีวิตเกิดความสับสน ซึ่งจะส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นในวันรุ่งขึ้นและยังเป็นต้นเหตุของหลายๆ โรคด้วย


  การใช้ยานอนหลับมีอันตรายอย่างไร .

        เมื่อเรานอนไม่หลับหนักๆ เข้าหลายๆ คนก็จะนึกถึงยานอนหลับ  ถึงแม้ว่ายานี้จะเป็นยาพื้นฐานในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับของการแพทย์ตะวันตกก็ตาม  แต่ไม่ใช่ทางออกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ เนื่องจากยานอนหลับไม่ได้รักษาต้นเหตุของอาการ อีกทั้งยังมีอันตรายหลายอย่างที่จะตามมา อาทิ

ดื้อยา: การใช้ยานอนหลับขนาดเดิมติดต่อกันระยะหนึ่งแล้ว ทำให้นอนหลับได้น้อยลงจึงต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับสารพิษจากยา

เสพติด: เมื่อใช้ยาติดต่อกันระยะหนึ่งแล้วหยุด อาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับขึ้นอีกจนต้องกลับมาใช้ยาต่อเป็นประจำทุกวันเพื่อให้นอนหลับ

ถอนยา: ถ้าไม่ได้รับประทานยาจะรู้สึกกระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ต้องเดินไปเดินมา เกิดอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงยิ่งกว่าตอนแรก

อารมณ์สับสน: อาจมีอาการก้าวร้าว ฉุนเฉียว เหม่อลอยหรือซึมเศร้าตามมา

ความจำเสื่อม: ขาดสมาธิ มีปัญหาความจำเสื่อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว


  การแพทย์จีนมีวิธีบำบัดอย่างไร...

        ในทัศนะการแพทย์จีน สภาพการนอนหลับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น สภาวะหยิน-หยางภายในร่างกาย ความแกร่ง-พร่องของพลังชี่และเลือด ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย (หัวใจ ตับ ไต ม้าม) เป็นต้น อาการนอนไม่หลับจึงมีสาเหตุต่างกัน ส่วนสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

       
ไตกับหัวใจทำงานไม่สัมพันธ์กัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการนอนไม่หลับควบคู่กับอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ หูอื้อ ขี้หนาว ขี้หลงขี้ลืม ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปัสสาวะบ่อย ฯลฯ จึงควรบำบัดด้วยวิธีบำรุงไต

        เส้นลมปราณตับติดขัด ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการนอนไม่หลับควบคู่กับอาการเครียดง่าย ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย มีฝ้าบนใบหน้า รู้สึกแน่นบริเวณชายโครง หายใจไม่โล่ง ท้องอืดท้องเฟ้อ เรอบ่อย ฯลฯ จึงควรบำบัดด้วยการระบายพลังชี่ในตับให้กระจายไปสู่ทั่วทั้งร่างกาย

        ภาวะชี่พร่อง-เลือดพร่อง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการนอนไม่หลับควบคู่กับอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง เหงื่อออกง่าย ง่วงเหงาหาวนอน รู้สึกสมองล้า ขาดสมาธิ หน้าตาซีดเซียว ผิวหน้าแห้งกร้าน ริมฝีปากซีด เวียนศีรษะ มือเท้าเย็น เหน็บชา ภูมิคุ้มกันต่ำ ฯลฯ จึงควรบำบัดด้วยวิธีการบำรุงชี่-บำรุงเลือด

        ภาวะเลือดคั่ง การนอนไม่หลับจากภาวะเลือดคั่งมักจะเป็นชนิดเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ ของระบบการไหลเวียนเลือดภายในร่างกาย ในผู้ป่วยรายที่เป็นหนักอาจมีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือ เส้นเลือดดำใต้ลิ้นของผู้ป่วยจะขอดใหญ่ขึ้นและสีดำคล้ำ จึงควรบำบัดด้วยวิธีสลายเลือดคั่ง

        การมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องยากหากได้บำบัดที่ต้นเหตุ อาการหลับยาก หลับไม่ลึก ตื่นบ่อย ตื่นง่าย ฝันบ่อย และอาการอื่นๆ ของนอนไม่หลับจึงค่อยๆ ทุเลาลงหรืออาจหายไปในที่สุด ทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
 
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP

        เอินเวย์ ก่อ ตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็น บริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ

        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการ ผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมีและการสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ คุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และ ได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

        เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้ บริโภคให้ดีถ้วนหน้า
Back to Top