เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems


        คนปกติเวลาปัสสาวะอาจจะมีฟองขาวๆ บ้าง แต่ถ้ามีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะก็จะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองมีลักษณะเหมือนฟองเบียร์หรือฟองสบู่ สำหรับผู้ที่ปัสสาวะเป็นฟองและปัสสาวะขุ่น (อาจเกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาด้วย) เป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากว่าจะเป็นโรคไต เหตุไฉนโปรตีนและเม็ดเลือดแดงจึงรั่วออกมาในปัสสาวะ?


  หน่วยไตอักเสบเรื้อรังคืออะไร...

        ไตเป็นอวัยวะสำคัญในการขับน้ำส่วนเกินและของเสีย ในแต่ละวันไตจะต้องกรองเลือดที่ไหลเวียนผ่านมาราวๆ 1,700 ลิตร จึงได้ของเสียและน้ำส่วนเกินประมาณ 1.5 ลิตร แล้วขับออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะ ไตแต่ละข้างมีหน่วยกรอง (Nephron) มากกว่าหนึ่งล้านหน่วย ซึ่งประกอบด้วยกระจุกหลอดเลือดฝอยที่เรียกว่าหน่วยไต (Glomerulus) เยื่อโบว์แมนและหลอดไตย่อย หากมีการอักเสบเกิดขึ้นที่หน่วยไตก็จะทำให้การกรองเลือดไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีโปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะ แต่เนื่องจากไตแต่ละข้างมีหน่วยไตมากกว่าหนึ่งล้านหน่วย ผู้ป่วยหน่วยไตอักเสบเรื้อรังจึงอาจไม่ปรากฏอาการในระยะแรกจนกว่าหน่วยไตเสียหายไปเป็นจำนวนมากถึงจะปรากฏอาการผิดปกติต่างๆ ออกมา หน่วยไตอักเสบเรื้อรังพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยและจะนำไปสู่ไตวายเรื้อรังในที่สุด  หน่วยไตอักเสบเรื้อรังมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง...

        หน่วยไตอักเสบเรื้อรังทำให้น้ำส่วนเกินและของเสียไม่ถูกขับออก จึงเกิดการคั่งจนเป็นพิษต่อร่างกาย ผู้ป่วยจึงมีกลุ่มอาการได้หลายแบบและมีการดำเนินของโรคอย่างเรื้อรัง อาจปรากฏอาการที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้ หรืออาจตรวจพบไตวายร่วมกับการมีโปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วในปัสสาวะเป็นครั้งแรกโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้ ส่วนอาการที่พบบ่อยและสิ่งที่ตรวจพบมีดังนี้


        - อาการทางร่างกาย ปวดหลังปวดเอว  อ่อนเพลียเรื้อรัง  ไม่มีเรี่ยวแรง วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ฯลฯ

        - ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

        - อาการบวมน้ำตามร่างกาย ผู้ป่วยมักจะมีน้ำส่วนเกินคั่งอยู่ในร่างกายมากกว่า 3 ลิตรแล้วจึงปรากฏอาการบวมน้ำตามร่างกาย

        - ปัสสาวะมีเลือด อาจมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือในรายที่รุนแรงก็จะมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น น้ำปัสสาวะสีแดงเหมือนน้ำหมากหรือน้ำล้างเนื้อ เป็นต้น

        - ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆ

        - ภาวะโลหิตจาง เนื่องจากไตลดการสร้างฮอร์โมนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

        - ตรวจพบโปรตีนและเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ หน่วยไตเสียหายมากจนไม่สามารถกรองโปรตีนและเม็ดเลือดแดงกลับไปสู่ร่างกาย

        - ค่า BUN และ Creatinine ผิดปกติ แสดงว่าหน่วยไตเสียหายมากกว่า 70-75% ทำให้ไตขับของเสียได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดการคั่งของของเสียจนเป็นพิษต่อร่างกาย


  หน่วยไตอักเสบเรื้อรังเกิดจากสาเหตุอะไร...

        ถึงแม้ว่าปัจจุบันการแพทย์ตะวันตกยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคของผู้ป่วยส่วนใหญ่ แต่ก็ได้สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เข้าใจผิดว่าตัวเนื้อไตเองเป็นสารแปลกปลอม จึงมีการสร้างสารภูมิต้านทานไปเกาะที่เนื้อไตจนทำให้เนื้อไตเกิดพยาธิสภาพในรูปแบบต่างๆ

        ส่วนการแพทย์จีนได้จัดหน่วยไตอักเสบเรื้อรังให้อยู่ในกลุ่มโรคของบวมน้ำตามร่างกาย (水肿) ปัสสาวะมีเลือด (血尿) ปวดหลังปวดเอว (腰痛ไตอยู่ตรงตำแหน่งของเอว) ภาวะเลือดคั่ง(血瘀症) และภาวะพร่อพลัง(虚劳) จึงนิยมใช้วิธีบำบัดแบบองค์รวม เพื่อบำบัดกลุ่มอาการของหน่วยไตอักเสบเรื้อรัง
  วิธีการบำบัดของการแพทย์จีนเป็นอย่างไร...

        เป็นที่ทราบกันว่าหน่วยไตอักเสบเรื้อรังส่งผลกระทบต่อทุกๆ ระบบของร่างกาย การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีการบำบัดแบบองค์รวมโดยใช้สมุนไพรจีนที่บำบัดกลุ่มโรคของอาการบวมน้ำตามร่างกาย ปวดหลังปวดเอว และปัสสาวะมีเลือดเพื่อบำบัดกลุ่มอาการของหน่วยไตอักเสบเรื้อรัง โดยมีกลไกออกฤทธิ์สำคัญดังนี้
        - กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและขจัดภาวะเลือดคั่งในหน่วยไต ทำให้อัตราการกรองของหน่วยไต(Glomerular  Filtration Rate,GFR)  เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพการกรองของหน่วยไตดีขึ้น

        - ฟื้นฟูสมรรถภาพการกรองของผนังหลอดเลือดฝอยของหน่วยไต เพื่อลดปริมาณโปรตีนและเม็ดเลือดแดงที่รั่วในปัสสาวะได้อย่างเด่นชัด

        - เพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสารแปลกปลอมและสารอิมมูนคอมเพล็กซ์ที่ตกตะกอนในหน่วยไต เพื่อขจัดสาเหตุสำคัญของหน่วยไตอักเสบเรื้อรัง

        - ช่วยขับปัสสาวะเพื่อขับน้ำส่วนเกินที่คั่งอยู่ในร่างกาย จึงบรรเทาอาการบวมน้ำตามร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนี้ การแพทย์จีนยังเน้นการบำรุงรักษาไตและรักษาความดันโลหิตสูงไปพร้อมๆ กันเพื่อเพิ่มอัตราการหายของโรค

        - การบำรุงรักษาไตนอกจากจะช่วยป้องกันหรือชะลอการลุกลามของโรคไปยังหน่วยไตส่วนที่ยังทำงานได้แล้วยังสามารถช่วยหยุดยั้งการพัฒนาของโรคหรือฟื้นฟูหน่วยไตส่วนที่เกิดพยาธิสภาพไปแล้ว ที่สำคัญคือทำให้ไตกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายทำงานได้สมดุลขึ้น เพิ่มอัตราการหายของหน่วยไตอักเสบเรื้อรัง

        - ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยหน่วยไตอักเสบเรื้อรังมีการดำเนินของโรคเร็วขึ้น เนื่องจากความดันโลหิตสูงเร่งให้ไตเสียหายมากขึ้นและเร็วขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาความดันโลหิตสูงจนได้ค่าความดันต่ำลงเหลือ 120/80  มม.ปรอท  จะมีการดำเนินของโรคช้ากว่าผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงกว่านี้

        ร่างกายจึงรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่อ่อนเพลียง่าย อาการโปรตีนและเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะ อาการบวมน้ำตามร่างกาย แขนขาไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออาหาร ขี้หนาว วิงเวียนศีรษะและอาการอื่นๆ ของหน่วยไตอักเสบเรื้อรังก็จะค่อยๆ ทุเลาลง


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อ ตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็น บริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้ นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละ ชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และ ได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยัง คงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้ บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top