เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems







        เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่คุกคามชีวิตคนไทย ซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัย 35 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคเบาหวานมีประมาณ 2.4 ล้านคน ผู้ที่เข้ารับการรักษากว่าครึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าป่วยเป็นโรคนี้  ลองทำแบบทดสอบเพื่อตรวจดูว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากน้อยเพียงใด



        หากคุณตอบว่าใช่เป็นส่วนใหญ่แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จำเป็นต้องรีบป้องกันและรักษาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป


  เบาหวานคืออะไร...  

        เบาหวานเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอหรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อย่างเหมาะสม ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคติดเชื้อ เป็นต้น  เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

     


        เบาหวานชนิดที่ 1 (เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน) ซึ่งเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าเบาหวานชนิดนี้ส่วนใหญ่จะพบในเด็กและวัยรุ่น แต่ก็อาจพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ประมาณ 10% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่ 1

        เบาหวานชนิดที่ 2 (เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน) ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม อายุ น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น ตับอ่อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้ส่วนใหญ่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ แต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ ประมาณ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่ 2


  โรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้าง...  


        · ตา อาจเป็นต้อกระจกก่อนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา ทำให้ตามัวลงเรื่อยๆหรือมองเห็นจุดดำลอยไปลอยมาและอาจทำให้ตาบอดในที่สุด

        · ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจเป็นปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลายเท้า  ซึ่งมักจะทำให้มีแผลเกิดขึ้นที่เท้าได้ง่ายและอาจลุกลามจนเท้าเน่า กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่มีแรงเบ่งปัสสาวะ กระเพาะอาหารไม่ทำงาน มีอาการจุกเสียดคล้ายอาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเดินโดยเฉพาะท้องเดินตอนกลางคืน ผู้ป่วยชายมักมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย ผู้ป่วยบางรายมีอาการวิงเวียนศีรษะ เนื่องจากมีภาวะความดันตกในท่ายืน
 
        · ไต มักเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบค่อนข้างบ่อย

        · ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน  ถ้าหลอดเลือดแดงที่เท้าแข็งและตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พออาจทำให้เท้าเย็น เป็นตะคริวหรือปวดขณะเดินมากๆ หรืออาจทำให้เป็นแผลหายยากหรือนิ้วเท้าเป็นเนื้อตายเน่า

        · ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น วัณโรคปอด กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ กลาก โรคจากเชื้อรา เป็นฝีหรือพุพองบ่อย นิ้วเท้าหรือช่องคลอดอักเสบ เป็นต้น

        · แผลที่เท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีภาวะปลายประสาทอักเสบและภาวะขาดเลือด ทำให้เท้าชาเกิดแผลได้ง่ายและหายยากหรือเป็นเนื้อตายเน่า บางครั้งจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าหรือตัดเท้า ทำให้เกิดภาวะพิการได้





 

  ทำไมผู้ป่วยเบาหวานมักเสียชีวิตจากโรคหัวใจ  

        ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอายุที่น้อยกว่า แต่มีความรุนแรงที่มากกว่าเนื่องจากระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงทั่วทั้งร่างกายเกิดความผิดปกติและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วย เช่น โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้จะเร่งให้โครงสร้างและสภาพของหลอดเลือดเกิดความผิดปกติมากขึ้นและเร็วขึ้น หลอดเลือดหัวใจจึงเกิดการอักเสบ  ทำให้คราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดมีการแตกออก และเกิดลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยเบาหวาน

         


  อาการโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานจะแตกต่างจากผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไปอย่างไร  


        สำหรับอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยเบาหวาน อาการเจ็บหน้าอกมักจะไม่ชัดเจนหรือไม่มีเลย เนื่องจากประสาทรับความรู้สึกเสื่อมสภาพลง จึงมักจะมีแค่อาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ แน่น จุกเสียดหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย  ปวดร้าวที่ไหล่ คอหรือต้นแขน วิงเวียนศีรษะ ตัวเย็น เหงื่อออก ใจสั่นรู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาการเหล่านี้อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้



  เบาหวานในเด็กอ้วน...ปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามได้  


        พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผิดๆ การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบและขาดการออกกำลังกายทำให้จำนวนเด็กที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน(เด็กอ้วน)เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เด็กเป็นเบาหวานมากขี้น ทั้งนี้เนื่องจากอาหารหวาน มันและขาดการออกกำลังกายนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะอ้วนแล้ว  ยังทำให้เซลล์ไขมันที่สะสมในร่างกายสร้างสารต่อต้านการทำงานของอินซูลิน  พร้อมทั้งทำให้ระดับของโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์และความดันโลหิตสูงขึ้นด้วย เด็กที่เป็นเบาหวานมีอาการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เช่น หิวบ่อย รับประทานเก่ง ผอมลง อ่อนเพลีย ปัสสาวะมีมดขึ้น เป็นต้น แต่เนื่องจากเด็กมีสุขภาพแข็งแรงกว่าจึงมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าผู้ใหญ่  ทำให้ผู้ปกครองมักจะละเลยและมองข้ามปัญหาเบาหวานในวัยเด็กของลูกหลานไป



  การแพทย์จีนกับการค้นพบโรคเบาหวาน...  


        สำหรับโรคเบาหวานบรรดาตำราการแพทย์ของประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ของโลกต่างมีการบันทึกถึงโรคนี้ นายแพทย์ฉินฉวน (Chen Chuan ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ .643) ซึ่งเป็นแพทย์จีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยราชวงศ์ถังได้ค้นพบลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยเบาหวานคือปัสสาวะมีรสหวาน โดยบันทึกไว้ว่า คนที่มีอาการกระหายและดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยครั้ง ปัสสาวะขุ่นข้นและมีรสหวาน อาการเหล่านี้เป็นโรคที่มีน้ำตาลรั่วในปัสสาวะ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์ที่มีการสรุปอาการของโรคเบาหวานได้อย่างละเอียดและชัดเจน หลังจากนั้นอีกพันกว่าปี นายแพทย์โทมัส วิลเลี่ยมของอังกฤษจึงได้มีรายงานลักษณะเดียวกันออกมาและผ่านไปอีกร้อยกว่าปีเศษ แม็คฮิว โดโบสัน จึงได้พิสูจน์ว่าในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำตาลซึ่งก็ล่วงเข้าไปในปี ค.ศ.1776 แล้ว




  สาเหตุโรคเบาหวานในทัศนะการแพทย์จีน...  


        การแพทย์จีนได้จัดโรคเบาหวานให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากภาวะไตอ่อนแอ การเกิดและการพัฒนาของโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสารจิง(精)ในไต ซึ่งเป็นสารจำเป็นในการดำรงชีวิตและกักเก็บไว้ที่ไต โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

        · สารจิงที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งเป็นสารที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์ พ่อแม่มีปัญหาสุขภาพก็จะถ่ายทอดสารจิงที่ไม่สมบูรณ์ให้แก่ลูก ทำให้ไตของลูกอ่อนแอตั้งแต่กำเนิด
 
        · สารจิงภายหลังกำเนิด ซึ่งเป็นสารที่ได้รับจากอาหารการกิน โดยม้ามและกระเพาะอาหารทำหน้าที่ลำเลียงมาเติมเพื่อไม่ให้สารจิงพร่องลง

        ในทัศนะการแพทย์จีน ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก สารจิงที่มีมาแต่กำเนิด ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ไตอ่อนแอตั้งแต่กำเนิด จากผลการศึกษาทางคลินิกในปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า โรคเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม นอกจากนี้  พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่ควบคุมอาหารการกิน มีเพศสัมพันธ์มากเกินไป ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การทานยาเคมีเป็นประจำ เป็นต้น ก็จะส่งผลให้ สารจิงภายหลังกำเนิด พร่องลงอย่างรวดเร็วและก่อนเวลาอันควร ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นและเร็วขึ้น เพิ่มความเสี่ยงหรือความรุนแรงต่อการเป็นโรคเบาหวาน



  วิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์จีน...  


         เป็นที่ทราบกันว่าโรคเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างที่ทำให้เกิดภาวะพิการและมีอันตรายถึงชีวิต การบำบัดโรคเบาหวานของการแพทย์จีนจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังเน้นความสำคัญในการรักษาต้นเหตุและโรคแทรกซ้อนของเบาหวานไปพร้อมๆ กันดังนี้








        · ทำความสะอาดและทะลวงหลอดเลือด สลายลิ่มเลือดและไขมัน ทำให้หลอดเลือดโล่งสะอาดเพื่อป้องกันและรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน  เช่น  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

        · ปรับความสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะความสมดุลของตับและตับอ่อน ทำให้ร่างกายมีการสร้างโคเลสเตอรอลและอินซูลินในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลก็จะตอบสนองต่ออินซูลินได้เป็นอย่างดี จึงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        · บำรุงไตเพื่อขจัดต้นเหตุของโรคเบาหวาน เนื่องจากไตอ่อนแอทำให้เกิดโรคเบาหวาน และโรคเบาหวานก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจนเกิดภาวะไตวาย ซึ่งถือเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การบำรุงไตจึงมีบทบาทสำคัญในการบำบัดโรคเบาหวาน และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงขึ้น

        เมื่อใช้วิธีบำบัดรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้ถูกสุขลักษณะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงแล้ว อาการต่างๆ ของเบาหวานตลอดจนโรคแทรกซ้อนต่างๆ จึงค่อยๆ ทุเลาลง





 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อ ตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็น บริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้ นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละ ชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และ ได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยัง คงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้ บริโภคให้ดีถ้วนหน้า



Back to Top