เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems

 

        โรคความดันโลหิตต่ำ ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนและอันตรายหลายอย่าง แต่มักจะถูกมองข้ามไป วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกโรคนี้ว่าอันตรายแค่ไหน การแพทย์จีนมีวิธีบำบัดอย่างไร...


         ความดันโลหิตต่ำ เป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดฝอยส่วนปลายในร่างกายขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง รวมทั้งเกิดการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ที่สำคัญคือ อาจเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสมอง เนื่องจากขาดออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินลดลง เป็นอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุหรือเป็นตัวเร่งอาการให้หนักขึ้น หรืออาจส่งผลให้หกล้มเนื่องจากเป็นลม อีกทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอีกด้วย
อย่างไรถึงเข้าข่ายความดันโลหิตต่ำ

         โดยทั่วไปในทางการแพทย์ ความดันโลหิตของผู้ใหญ่ที่ต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท (MmHg) และความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่ต่ำกว่า 100/70 มิลลิเมตรปรอท (MmHg) จะถูกจัดว่าเข้าข่ายความดันโลหิตต่ำ ซึ่งจะพบบ่อยในสตรีที่ร่างกายอ่อนแอ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นความดันโลหิตต่ำ

 

ความดันโลหิตต่ำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

        1.ชนิดเฉียบพลัน ซึ่งจะแสดงอาการหลักๆ คือหน้ามืดและช็อกหมดสติ มักจะเกิดกับผู้ที่เป็นลมหรือหัวใจล้มเหลว

        2. ชนิดเรื้อรัง ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้

 
 


โรคความดันโลหิตต่ำมีอาการอย่างไร...

        บางรายจะมีอาการหูอื้อ ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด ตาลาย ปวดหลังและบั้นเอว มือเท้าเย็น อ่อนเพลีย สมองล้า ขี้หลงขี้ลืม ง่วงเหงาหาวนอน หน้าตาอิดโรย ขาดสมาธิหรือรู้สึกว่าสมองถูกบีบรัด ท้องเดิน ท้องผูก มีแก๊สสะสมในลำไส้ ท้องอืดท้องเฟ้อ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือประจำเดือนผิดปกติ


โรคความดันโลหิตต่ำในมุมมองการแพทย์จีน...

        การแพทย์จีนได้จัดโรคความดันโลหิตต่ำ ให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการพร่องลงของพลังชี่และเลือดในร่างกาย หรือที่เรียกว่าชี่พร่อง-เลือดพร่องนั่นเอง เลือดกับพลังชี่มีคุณสมบัติต่างกันคือ เลือดเป็นหยินชอบอยู่นิ่งและให้ความชุ่มชื้น ส่วนพลังชี่เป็นหยางชอบเคลื่อนไหวและให้ความอบอุ่น ซึ่งความสัมพันธ์ของเลือดกับพลังชี่แท้ที่จริงแล้วก็คือความสัมพันธ์ของหยิน-หยาง ในระบบการไหลเวียนของเลือดนั่นเอง

       เลือดกับพลังชี่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน: กระบวนการเกิดและการสร้างเลือดต้องอาศัยพลังชี่และการเคลื่อนไหวของพลังชี่ ถ้าพลังชี่สมบูรณ์เลือดก็จะสร้างขึ้นมาได้อย่างเพียงพอ ในทางกลับกันพลังชี่ก็ต้องอาศัยเลือดไปหล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้น การไหลเวียนของเลือดจะนำพลังชี่ไปทุกๆ เซลล์ของร่างกาย ถ้าเลือดพร่องลงพลังชี่ก็จะพร่องลงตามไปด้วย ชี่พร่องและเลือดพร่องจึงมักจะเกิดขึ้นร่วมกันอยู่เสมอ

       พลังชี่ผลักดันการไหลเวียนของเลือด: เลือดเป็นหยินชอบอยู่นิ่ง ไม่สามารถไหลเวียนได้เอง ต้องอาศัยแรงผลักดันจากพลังชี่ จึงกล่าวได้ว่า พลังวิ่งเลือดเดินพลังนิ่งเลือดหยุด ถ้าพลังชี่พร่องลงเลือดก็จะไหลเวียนช้าลง ทำให้ชี่และเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ อวัยวะต่างๆ จึงได้รับการหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ จนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้การแพทย์จีนมีวิธีบำบัดอย่างไร...

        การแพทย์จีนนิยมใช้วิธีบำรุงชี่-บำรุงเลือด เพื่อบำบัดภาวะความดันโลหิตต่ำ เมื่อชี่-เลือดในร่างกายสมบูรณ์ขึ้น ความดันโลหิตก็จะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติอาการต่างๆ ที่เกิดจากโรคความดันโลหิตต่ำ จึงทุเลาลงหรือหายไปในที่สุด


 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top