เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems
  กรวยไตอักเสบคืออะไร...

         กรวยไตอักเสบหมายถึง  การติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณกรวยไต  โดยแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจน และชนิดเรื้อรังซึ่งไม่มีอาการแสดงชัดเจน กรวยไตอักเสบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักจะเป็นโรคแทรกซ้อนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบหรือการสวนสายปัสสาวะ ผู้ป่วยที่มีโรคดังกล่าวจึงควรหาทางรักษาให้หายขาด มิฉะนั้นมักจะมีกรวยไตอักเสบแทรกซ้อนซึ่งจะนำไปสู่ไตวายเรื้อรังได้ในที่สุด นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือทานยาสเตอรอยด์เป็นประจำก็อาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายขึ้น

  กรวยไตอักเสบเฉียบพลันมีอาการอย่างไร...

        กรวยไตอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการติดเชื้ออักเสบเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต ส่วนมากเชื้อโรคจะแพร่กระจายมาจากบริเวณผิวหนังรอบๆ ของท่อปัสสาวะแล้วเข้ามาในท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะและผ่านท่อไตมาที่ไต การอุดตันของทางเดินปัสสาวะมักจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานในผู้ป่วยอัมพาตหรือการตั้งครรภ์ เป็นต้น กรวยไตอักเสบเฉียบพลันจะแสดงอาการดังนี้

  กรวยไตอักเสบเรื้อรังมีอาการอย่างไร...

        กรวยไตอักเสบเรื้อรังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดตันหรือความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียและเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้งอาจมีกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลันหรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปีจนเซลล์ของไตถูกทำลาย ไตฝ่อและเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด
  กรวยไตอักเสบเรื้อรังมีอาการอย่างไร...

        กรวยไตอักเสบเรื้อรังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดตันหรือความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียและเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้งอาจมีกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลันหรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะ อักเสบ ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปีจนเซลล์ของไตถูกทำลาย ไตฝ่อและเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด


  การแพทย์จีนรักษาอย่างไร...

        ในทัศนะการแพทย์จีน กรวยไตอักเสบเกิดจากภาวะพิษร้อน-ชื้น ที่สะสมในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นภาวะที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย หากมีเชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้ามาในระบบทางเดินปัสสาวะก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายในท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไต การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำบัดดังนี้
 


        · ขจัดภาวะพิษร้อน - ชื้นและเสริมสร้างภูมิต้านทานของระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อต้านทานเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้น ซึ่งจัดเป็นวิธีสำคัญที่สุดในการป้องกันและรักษากรวยไตอักเสบโดยเฉพาะกรวยไตอักเสบชนิดเรื้อรัง

       
· ช่วยขับปัสสาวะเพื่อขับเชื้อแบคทีเรียและสารพิษออกจากร่างกาย พร้อมทั้งลดอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ

        · ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่กรวยไตและกระเพาะปัสสาวะ
 
        อาการต่างๆ ของกรวยไตอักเสบเรื้อรังหรือกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลันจึงค่อยๆทุเลาลงและอาจหายไปในที่สุด ระยะเวลาการรักษาอาจไม่เท่ากันในแต่ละคน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความรุนแรงของอาการและระยะเวลาที่เรื้อรัง


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อ ตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็น บริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้ นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละ ชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และ ได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยัง คงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้ บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top