เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems 

        อาการปวดไหล่ ไหล่ติด เป็นอาการที่พบได้บ่อยในวัยกลางคน เพราะโครงสร้างของข้อไหล่มีความซับซ้อน และเราใช้ข้อไหล่ในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมายทุกวัน

        รูปแบบโครงสร้างของข้อไหล่ ช่วยให้เราสามารถเกาหลังตัวเองได้ เอื้อมมือไปหยิบของที่สูงได้ หรือช่วยให้สามารถขว้างลูกบอลไปได้ไกลๆ เพราะเราต้องใช้แขนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา อะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนได้เต็มที่ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก

        ข้อไหล่ติด ทำให้มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดอาการปวดและตึงในข้อไหล่เมื่อเวลาขยับ นานๆ ไปอาจทำให้ไม่สามารถขยับข้อไหล่ได้เลย
 


 

สาเหตุของข้อไหล่ติด

        ข้อไหล่ติด เกิดจากการที่ถุงหุ้มข้อไหล่ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หุ้มข้อไหล่เอาไว้ มีการอักเสบยึดติดและมีการสร้างแถบเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทำให้ข้อไหล่ขยับได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดอาการปวด แต่ส่วนใหญ่แล้ว การติดของข้อไหล่มักจะมีสาเหตุจากภายในข้อไหล่ เช่น เอ็นฉีกขาด กระดูกงอกภายในข้อไหล่ เป็นต้นปัจจัยเสี่ยงของข้อไหล่ติดมีอะไรบ้าง

     * อายุ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี มีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าคนวัยอื่น โดยทั่วไปพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า และมักจะเป็นกับแขนข้างที่ไม่ถนัดใช้มากกว่าข้างที่ถนัด

     * การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้น้อยลง หากเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ จนไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ระยะเวลาหนึ่ง มักพบว่าจะเกิดข้อไหล่ติดตามมา

     * โรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานจะมีอัตราการป่วยด้วยโรคนี้สูงกว่าคนปกติ

     * โรคอื่นๆ พบว่าโรคบางอย่างสัมพันธ์ต่อการเกิดข้อไหล่ติด เช่น โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ โรคหัวใจ เป็นต้น
  

การแพทย์จีนรักษาอาการปวดไหล่และไหล่ติดอย่างไร

        ในทัศนะการแพทย์จีน อาการปวดไหล่และไหล่ติด เกิดจากพิษของลมและเย็นชื้นแทรกเข้าไปบริเวณข้อไหล่ ทำให้หลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณไหล่ติดขัด ส่งผลให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อไหล่ ได้รับการหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ พร้อมทั้งไม่สามารถขับของเสียและสารพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมออกไปได้หมดสิ้น จึงส่งผลให้เกิดอาการปวดบวมบริเวณข้อไหล่ ทำให้ข้อไหล่เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่        การแพทย์จีนจึงนิยมใช้ยาสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัด เพื่อรักษาอาการข้อติด ข้อบวม ข้อแข็ง ปวดข้อ ไหล่ติดและปวดไหล่ โดยมีกลไกในการออกฤทธิ์ดังนี้


 

 

        อาการปวดไหล่และข้อไหล่ ติดก็จะค่อยๆ ­­­ทุเลาลงได้และหายไปในที่สุด

 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top