เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน ศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 
 

ปัญหาสุขภาพ /

Health Problems 

        ผลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดพบว่า สุขภาพในผู้ชายที่ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ จำนวน 5,493 คนใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ พบปัญหาหลักๆ ได้แก่ การมีอาการวัยทอง


        โดยพบอาการหงุดหงิดง่าย เครียด อ่อนเพลีย ร้อนวูบวาบตามตัว เนื่องจากการลดของฮอร์โมนเพศแอนโดรเจน (Androgen) สูงเกือบ 50% มีปัญหาต่อมลูกหมากโต 33% หย่อนสมรรถภาพทางเพศ 32% มีหุ่นค่อนข้างอ้วนลงพุง 28% และอ้วนมากอีก 4% หากนำข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการในผู้ชายที่อยู่ในวัย 40-59 ปี ซึ่งมีจำนวน 6.7 ล้านคนทั่วประเทศ จะพบว่าผู้ชายที่มีอาการวัยทองมากถึง 5.1 ล้านคน มีความเครียด 3 ล้านคน โรคต่อมลูกหมาก 2.2 ล้านคน ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 2.1 ล้านคนและอ้วนมาก 3 แสนกว่าคน...

         จริงๆ แล้ว ผู้ชายก็มีอาการวัยทองหรือแอนโดพอส (Andropause) เมื่ออายุย่างเข้า 40 ปี อัณฑะสร้างฮอร์โมนเพศน้อยลง ทำให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดสมอง ต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งด้านจิตใจและอารมณ์

        เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว ทำให้ผู้ชายไทยจำนวนมากต้องโหมงานหนัก เครียด พักผ่อนน้อย ทั้งนอนไม่หลับ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตแล้ว ยังก่อปัญหาครอบครัวอีกด้วย เนื่องจากหงุดหงิด โมโหง่าย และมีปัญหาเซ็กส์เสื่อม


 

        ในทัศนะการแพทย์จีน กลุ่มอาการวัยทองเกิดจากสมรรถภาพการทำงานของไตและตับเสื่อมลง ทำให้การขับน้ำและของเสียออกจากร่างกายน้อยลง ทั้งยังกระทบต่อดุลยภาพของอิเล็กโทรไลต์และความเป็นกรดด่างของร่างกาย รวมทั้งเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนสำคัญที่สร้างขึ้นจากต่อมหมวกไต ซึ่งจะนำไปสู่ความผิดปกติของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ทั้งด้านจิตใจและอารมณ์อีกด้วย

        การแพทย์จีนจึงนิยมใช้สมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัด เพื่อบำรุงไตและตับ ปรับหยิน-หยางในร่างกายให้สมดุล กระตุ้นการซ่อมแซมตนเอง ปรับกระบวนการเมตาบอลิซึม ของฮอร์โมนเพศโดยไม่ต้องอาศัยฮอร์โมนทดแทน ที่อาจมีผลข้างเคียง กระตุ้นให้ต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนเพศชาย เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป


        การบำรุงไตและตับ ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ ตื่นง่าย เมื่อนอนหลับได้มากขึ้น ร่างกายจึงมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายได้มากขึ้น อาการต่างๆ จึงค่อยๆ ทุเลาลง ทั้งสุขภาพโดยรวมของผู้ชายวัยทองก็จะแข็งแรงสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 


เอินเวย์ ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000& GMP
 
 

        เอินเวย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2523 ณ มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ มีพนักงานกว่า 4,500 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและเภสัชกรกว่า 1,500 คน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทย์จีน ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ โรงงานสกัดและผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรจีนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

           ·ทำการค้นคว้า วิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนนานาชนิด เพื่อใช้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศจีน

          ·ทำการค้นคว้าเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เอินเวย์ และเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญ (Bioactive Components) จากสมุนไพรจีนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตยาทั้งในและต่างประเทศ

          ·ร่วมมือกับสถาบันด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และต่อต้านไวรัส HIV


        เอินเวย์ เป็นบริษัทผู้ผลิตยากลุ่มแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO-9001 และ GMP ตั้งแต่ปี 2537 และพิชิตรางวัลธุรกิจเอกชนดีเด่นแห่งชาติติดต่อกัน 10 ปี ปัจจุบัน เอินเวย์ มีธุรกิจในเครือ 34 แห่ง รวมทั้งโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรตามมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนและสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ


        ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมี การสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น  Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Distillation, Dynamic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid bed เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา และคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

        การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electrophoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic  Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectrometer เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

        ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

       
เอินเวย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเวชภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคให้ดีถ้วนหน้าBack to Top