• บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

  • สอบถามเพิ่มเติม

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

 

ทำไมต้องเลือกยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูป (现代中成药) ของ เอินเวย์

ยาที่นำเข้าแต่ละตัวมาจากโรงงานผลิตยา TOP 20 ของประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาประกันสุขภาพแห่งชาติ บัญชียาได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (国家中药保护品种) จึงเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของยาได้ดีที่สุด

โรงงานผลิตยา TOP 20 มีอำนาจต่อรองและทุนทรัพย์ในการเพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพรในแหล่งเพาะปลูกของตนเอง หรือสามารถทำสัญญาผูกขาดระยะยาวในการรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูก เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุดและปราศจากสารปนเปื้อน

การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น Spectrophotometry (分光光度法) Determination of Relative Density (相对密度测定法) Determination of Foreign Mater (杂质检查法) Chromatographic Fingerprints (中药指纹图谱) เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบสมุนไพรจนถึงยาสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

ได้ผ่านการศึกษา วิจัยและทดลองด้านพิษวิทยา เภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial) อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักสากล เพื่อความแม่นยำของผลการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา

การใช้เทคโนโลยีด้านชีวเคมีและนวัตกรรมการสกัดสมุนไพรจีนในการผลิตยา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสำคัญแต่ละชนิดในสมุนไพร จึงสามารถสกัดสารสำคัญในการออกฤทธิ์ออกมาได้มากขึ้นและเข้มข้นขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาต้ม ยาหม้อที่ได้สารสำคัญเฉพาะตัวที่สามารถละลายในน้ำเท่านั้นและต้องรับประทานในปริมาณมาก

มีการพัฒนาขั้นตอนการผลิตและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตยา ทำให้รูปแบบยามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีทั้ง Tablet, Capsule, Soft Capsule, Granule และ Oral solution จึงทำให้ง่ายต่อการรับประทาน พกพาสะดวก เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ความร่วมมือในการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งของผู้ป่วยจึงสูงขึ้น (病人的依从性高) ซึ่งจะนำไปสู่ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ

เพิ่มความมั่นใจให้ทั้งแพทย์ผู้สั่งจ่ายและผู้ป่วยผู้ใช้ยา อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของการแพทย์จีนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น