• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

เอินเวย์มอบยาให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่สำนักพระราชวัง

          บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด เข้ามอบยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลและยาฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่ ให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่สำนักพระราชวัง

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้นำคณะผู้แทนสองคณะเข้ามอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ในฐานะรองผู้อำนวยการใหญ่ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่สำนักพระราชวัง เพื่อเป็นเกาะป้องกันให้กับจิตอาสาที่ต้องปฏิบัติงาน ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนคนไทยต่อไป

1.คณะผู้แทนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 5000 ขวด

2. คณะผู้แทนบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนรายหลักของประเทศไทย ได้มอบยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลจำนวน 200 กล่องและยาฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่จำนวน 240 กล่อง

          ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลและฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่เป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน ใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษา และต่อมาในวันที่ 12 เมษายน 2020 FDA จีนได้อนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 ให้กับยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลอย่างเป็นทางการ ส่วนการเพิ่มข้อบ่งใช้ในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ