• บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

  • สอบถามเพิ่มเติม

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

งานวิจัย เหลียนฮัว ชิงเวิน ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับโลก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค. 2563  17:52 น.)

งานวิจัย “เหลียนฮัว ชิงเวินมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสและลดการอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19” ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับโลก

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา งานวิจัย "ยาเหลียนฮัว ชิงเวินมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสและต้านการอักเสบจากโคโรนาไวรัส 2019" [Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2)] ของทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ หยางจื่อเฟิง จากสถาบันวิจัยสุขภาพระบบทางเดินหายใจ เมืองกวางโจว ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสำคัญระดับชาติด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2019/2020 จากวารสารระดับนานาชาติ Pharmacological Research ซึ่งเป็นงานวิจัยดีเด่นเกี่ยวกับโควิด-19 เพียงชิ้นเดียวของโลกที่ถูกคัดเลือกเข้ารับรางวัล

 

 

          เป็นที่ทราบกันว่า วารสาร Pharmacological Research จะเน้นการตีพิมพ์งานวิจัยระดับแนวหน้าที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการ การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นให้กับนักวิทยาศาสตร์นั้น ถือเป็นการยกย่องและให้เกียรติผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ในปีนี้

          ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 งานวิจัยยา เหลียนฮัว ชิงเวินมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสและต้านการอักเสบจากไวรัสโคโรนา2019 ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความออนไลน์ใน Pharmacological Research งานวิจัยนี้มีจำนวนการได้รับการอ้างอิงมากกว่า 100 ครั้งนับตั้งแต่มีการตีพิมพ์ และได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์นานาชาติ ถือเป็นผลงานการวิจัยพื้นฐานชิ้นแรกของโลกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เลยทีเดียว

          จากการศึกษาของงานวิจัยดังกล่าวพบว่า ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน สามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเซลล์ หลังจากใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวินแล้ว อนุภาคของไวรัสในเซลล์ลดลงอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอับเสบจากเซลล์ที่ถูกทำลายจากไวรัสโคโรนา 2019 เช่น สาร TNF-a, IL-6, MCP-1 และ IP-10 งานวิจัยนี้จึงยืนยันได้ว่า ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน สามารถยับยั้งการจำลองตัวของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในเซลล์โฮสต์ของไวรัสได้ จึงมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สนับสนุนยา เหลียนฮัว ชิงเวินสามารถใช้ร่วมกับวิธีการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันในการรักษาโรคโควิด-19


          จากงานวิจัยดังกล่าว นักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย จงหนานซาน จางป๋อหลี่ หลี่หลานจวนพร้อมคณะเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ใหกับโครงการศึกษาทางคลินิก โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 กว่า 20 แห่งทั่วประเทศจีน เช่น โรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่น โรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยการแพทย์กวางโจว เป็นต้น เพื่อทำการศึกษาการใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวินในการรักษาโรคโควิด-19ทางคลินิก ผลการศึกษาทางคลินิกนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Phytomedicine การศึกษาทางคลีนิคมีผู้ป่วยจำนวน 284 คน แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ : จำนวน 142 คน ใช้วิธีรักษา ตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว และกลุ่มรักษา : จำนวน 142 คน ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล คอร์สการรักษา : 14 วัน ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้

1.พบอัตราการหายของอาการทางคลินิก ได้แก่ ไข้ ไอ อ่อนเพลียในกลุ่มรักษาที่มีการใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ร่วมด้วยจะสูงกว่าและเร็วกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว โดยมีอัตราการเห็นผลสูงถึง 91.5%
2.จากการ CT Scan ปอด พบว่าในกลุ่มรักษาที่มีการใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ร่วมด้วยมีอัตราการฟื้นตัวของปอดได้ดีกว่า ให้ผลสูงถึง 83.8% ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบที่ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว พบว่าอัตราการฟื้นตัวของปอดเพียง 64.1% เท่านั้น
3.กลุ่มรักษาที่มีการใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ร่วมด้วยสามารถลดระดับความรุนแรงของโรค จากเบาพัฒนาเป็นระดับกลางถึงรุนแรงได้สูงถึง 50%
4.กลุ่มรักษาที่มีการใช้ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ร่วมด้วยยังพบผลข้างเคียงน้อยกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
          ผลสรุปแสดงให้เห็นว่ายา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 จึงเป็นงานวิจัยครั้งสำคัญในการรักษาโควิด-19 ของการแพทย์แผนจีน

          จากหลักฐานงานวิจัยพื้นฐานและการศึกษาทางคลินิกจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 FDA ของประเทศจีนจึงได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้ให้กับยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในการรักษาโรคโควิด-19 ในระดับเบาและระดับกลาง ซึ่งถือเป็นยาตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มข้องบ่งใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

          นับตั้งแต่ประเทศจีนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การแพทย์แผนจีนได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดนี้ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 กว่า 90% มีการใช้ยาสมุนไพรจีนควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศจีน และเป็นอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ชาวโลกได้เห็นการสืบทอดมรดกและการประยุกต์ใช้ตามยุคสมัยของการรักษาโรคด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนจีน งานวิจัยที่เผยแพร่นั้นแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของสมุนไพรจีนที่เป็นความหวังในการยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัยต่อไป

 
 

          เหลียนฮัว ชินเวินป็นยาหลักในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสในเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขมาแล้วหลายๆ ครั้งในประเทศจีน ซึ่งเริ่มแสดงบทบาทสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคซาร์สในปี 2003 ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เหลียนฮัว ชินเวินได้ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการต้านไวรัสระบบทางเดินหายใจมาครั้งแล้วครั้งเล่า ถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาระดับประเทศมาแล้ว 13 ครั้ง และ ใน Guideline อีก 22 ครั้ง ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นเริ่มมีความรุนแรง สำนักงานคณะกรรมสุขภาพของเมือง ฮู่ฮั่นได้ประกาศให้ประชาชนใช้ยา เหลียนฮัว ชินเวิน แคปซูลและ ยา ฮั่วเซียง เจิ่งชี่ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อมายา 2 ตัวนี้ถูกบรรจุใน Guideline การรักษาโรคโควิด-19 ของรัฐบาลจีนและประกาศให้ใช้ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2020 ประเทศจีนได้ใช้ยาเหลียนฮัว ชินเวิน มากกว่า 200 ล้านกล่องในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ปัจจุบัน เหลียนฮัว ชินเวิน แคปซูลได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ