• บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

  • สอบถามเพิ่มเติม

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

เอินเวย์มอบยาให้โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19

 เอินเวย์ มอบยาเหลียนฮัว ฯ และ ยา ฮั่วเซียง ฯ ให้โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19

 

          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะเป็นผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนรายหลักของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคม จึงขอเคียงข้างกับบุคลากรทางการแพทย์ เพราะถือเป็นด่านแรกและด่านสำคัญในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เอินเวย์ ได้บริจาคยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล และ ยาน้ำฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน ซึ่งเป็น 1 ในหลาย ๆ กิจกรรม CSR ของเอินเวย์ ในช่วง COVID-19

 

          ยาเหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูลและ ยาฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่เป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษา COVID-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นยาป้องกัน COVID-19 ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพเมืองอู่ฮั่นประกาศให้ใช้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 FDA จีนได้อนุมัติการเพิ่มข้อบ่งใช้รักษา COVID-19 ให้กับเหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูลอย่างเป็นทางการ

 

          คุณ สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้กล่าวในงานบริจาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล และ ยาฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่ จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครให้รอดพ้นจากวิกฤติ COVID-19 นี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านร่วมใจสู้ภัย COVID-19  แล้วเราจะผ่านผ้นไปด้วยกัน