• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

มอบยาน้ำฮั่วเซียง ให้กับหน่วยงาน ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม งานเดิน...วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เอินเวย์ กรุ๊ป ได้รับโอกาสเข้ามอบ ยาน้ำฮั่วเซียงเจิ่งชี่เย่ (ฮั่วเซียง) ให้กับท่าน ผศ.นพ.พลตรี ธีรฉัตร ศิลารัตน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจกรรมภายในของ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกด้วย