• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

สัมมนา “การรักษาโรคทางสมอง หัวใจและไต

      เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 เอินเวย์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับ สมาคมหน่าวซินถงจื้อ (The nao xin tongzhi professional committee of Chinese associate of intergrative medicine) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การรักษาโรคทางสมอง หัวใจ ไต และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ระยะหลงเหลือด้วยการฝังเข็ม” ณ ห้องประชุม platinum 1 โรงแรม Intercontinental กรุงเทพ

      โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก.ณพล คชแก้ว ประธานสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยอาจารย์ภัทร แจ้งศิริเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาชีพ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ บรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การแพทย์แผนจีน ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

      สำหรับแขกที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์แพทย์แผนจีน จากคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทย์แผนจีนประจำคลินิก โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โรงพยาบาลรัฐ และนักศึกษาแพทย์แผนจีนจบใหม่

      โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ท่านศาสตราจารย์ จ้าว ปู้ ฉาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรจีน และการฝังเข็มในการรักษาผู้ป่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ วงการแพทย์จีนในประเทศไทย

      ท่านศาสตราจารย์จ้าว ปู้ ฉาง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นผู้คิดค้นวิธีการรักษา ในแบบใหม่ๆ และคิดค้นทฤษฎี “จงอีหน่าวซินถงจื้อลุ่น (中医脑心同治论)” โดยเป็นวิธีการรักษา โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ด้วยหลักการรักษาเดียวกัน โดยคิดค้นต่อยอดจากทฤษฎี "อี้ปิ้งถงจื้อ (异病同治)" ซึ่งทฤษฎีของศาสตราจารย์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการแพทย์ของประเทศจีน

      เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยกลางคน และผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้ม ขยายไปยังกลุ่มคนที่อายุน้อยลง การมีโรคเหล่านี้เกิดขึ้นกับ คนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว เรียกได้ว่า “ป่วยคนเดียว เจ็บไปทั้งครอบครัว” และในทางคลินิก โรคทางสมองหัวใจและไต ก็มักเป็นโรคที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในผู้ป่วยรายเดียวกัน เช่น กลุ่มอาการโรคหัวใจและไต โรคหัวใจและสมอง หรือโรคสมองและไต และในปัจจุบัน ยังไม่มีตัวยาที่สามารถรักษาผู้ป่วยทั้ง 2 โรค ได้อย่างครอบคลุม

      ทฤษฎีและแนวทางการรักษาที่ ศาสตราจารย์มาบรรยายในวันนี้ เกิดจากประสบการณ์ทางคลินิก และการศึกษาวิจัย ที่อุทิศเวลาตลอดทั้งชีวิต ของท่านศาสตราจารย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตรา การเกิดทุพพลภาค และอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยกลุ่มนี้

      ทาง เอินเวย์ กรุ๊ป ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้