• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

งานการประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12

      วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมแพทย์จีนนานาชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ได้ให้สมาคมแพทย์แผนจีน แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสมาคมแพทย์จีน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน จากนานาประเทศ เข้าร่วมประชุม

      หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เมื่อพ.ศ. 2543 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลไทย การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีคณะกรรมการวิชาชีพ และมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์แผนจีนกว่า 3,000 คนในสถาบันการศึกษา 9 แห่ง และมีผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนทั้งสิ้น 1,268 คน

      โดยบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงานการประชุมวิชาการแพทย์แผนจีนอาเซียน ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ด้วย

      ซึ่งบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับบริษัท Chongqing Taiji Industry และ บริษัท Buchang Pharma กลุ่มพันธมิตร บริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพรจีน TOP 10 ของประเทศจีน ได้นำ ยาน้ำฮั่วเซียงเจิ่งชี่เย่ (ฮั่วเซียง) ที่มีสรรพคุณในการ แก้ไข้เปลี่ยนฤดู ที่มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน ครั่นเนื้อครั่นตัว ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือท้องเสีย ที่มียอดขาย 20,000 ล้านบาท/ปี และยา Buchang Capsules ยาสมุนไพรจีนที่ใช้รักษาและฟื้นฟู ผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยใช้หลักการการรักษาเดียวกัน ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งสกัดจากสมุนไพรจีนธรรมชาติ 100% และเป็นยาสมุนไพรรักษา โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง อันดับ 1 ของประเทศจีน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เห็นผลเด่นชัด และปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง