• ผู้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรจีน มาตรฐาน ISO9001 : 2000 & GMP

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

   จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

   02-751-4399

 จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30  02-751-4399

中药科技 成就健康

นวัตกรรมสมุนไพรจีน สร้างเสริมสุขภาพ

Lianhua Qingwen ได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้ใหม่สำหรับการรักษาโรคโควิด-19

ฉือเจียจวง จีน--15 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท Yiling Pharmaceutical ประกาศในวันที่ 14 เมษายน 2563 ว่า บริษัท Yiling Pharmaceutical และบริษัทย่อย Beiling Yiling Pharmaceutical ได้รับเอกสารรับรองข้อบ่งใช้ใหม่สำหรับยาสมุนไพร Lianhua Qingwen ทั้งชนิดแคปซูลและแกรนูล โดยมีส่วนเพิ่มเติมจากข้อบ่งใช้เดิมที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานบริหารยาแห่งรัฐของจีนก่อนหน้านี้ ดังนี้ ในส่วนของ “ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา” ให้เพิมเติมว่า “ใช้รักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยสามารถใช้รักษาอาการไข้ ไอ และอ่อนเพลียในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง” และเพิ่มเติมในส่วนของ “วิธีการและปริมาณการใช้ยา” ว่า “ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง เป็นระยะเวลา 7-10 วัน” และอื่น ๆ

สำหรับการระบาดภายในประเทศ ยาแคปซูล (แกรนูล) Lianhua Qingwen เป็นยาที่ได้รับการแนะนำมากที่สุดให้เป็นยาจดสิทธิบัตรจีนที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 โดยในแผนการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโนาสายพันธุ์ใหม่ ฉบับที่ 4-7 ซึ่งจัดทำเผยแพร่โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานกำกับดูแลแพทย์แผนจีนแห่งชาติ โดยแนะนำให้ใช้ยาแคปซูล (แกรนูล) Lianhua Qingwen ซึ่งจดสิทธิบัตรในจีนสำหรับการป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียและมีไข้ระหว่างที่อยู่ในช่วงสังเกตอาการทางการแพทย์

ประสิทธิผลของยาแคปซูล (แกรนูล) Lianhua Qingwen ในการรักษาโรคโควิด-19 ได้รับการยืนยันโดยการทดลองพื้นฐานและการศึกษาทางคลินิกหลายต่อหลายครั้ง โดยทีมวิจัยของนาย Zhong Nanshan ได้ตีพิมพ์บทความชื่อว่า “ประสิทธิภาพในการต้านไวรัสและต้านการอักเสบของยาลดไข้ที่มีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในวารสารนานาชาติ Pharmacology Research ซึ่งเป็นบทความวิจัยพื้นฐานชิ้นแรกของยาสิทธิบัตรจีนที่ใช้รักษา SARS-Cov-2 อย่างได้ผล ในงานวิจัยดังกล่าว พบว่ายา Lianhua Qingwen สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเซลล์ได้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้อนุภาคไวรัสในเซลล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการรักษาเชื้อโคโรนาไวรัส

ทั้งนี้ มีรายงานว่าการอนุมัติครั้งนี้จัดอยู่ในข้อบ่งใช้ที่ได้รับการอนุมัติเดิม โดยให้เพิ่มข้อความว่า “โควิด 19 ประเภทอาการเล็กน้อยและปานกลาง” ในข้อบ่งใช้ใหม่ ขณะเดียวกัน คุณลักษณะเฉพาะใหม่ยังกำหนดให้ยานี้เป็นยาจำหน่ายตามใบสั่งยา (prescription drug) โดยไม่ขัดกับคุณลักษณะเฉพาะแบบเก่าที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา

จนถึงขณะนี้ ยาแคปซูล Lianhua Qingwen ได้รับการขึ้นทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า บราซิล อินโดนีเซีย แคนาดา โมซัมบิก โรมาเนีย และอีกหลายประเทศให้เป็น "ยาสิทธิบัตรจีน", "ยา", "ยาพืชสมุนไพร" และ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ" และได้รับอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศได้