ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ /

Q & A

    Q :     เอินเวย์ทำอย่างไรให้สมุนไพรจีนปลอดภัยและเห็นผลรวดเร็ว?

    A :     ยาสมุนไพรทั่วไปจะไม่สามารถเห็นผลรวดเร็วและอาจไม่ปลอดภัยหากไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น เอินเวย์ได้นำเทคโนโลยีด้านชีวเคมีและการสกัดสมุนไพรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในขั้นตอนการ ผลิต เช่น Low Temperature Extraction, Ultra-Critical CO2 Fluid Extraction System, Molecular Ditillation, Dyanmic Countercurrent Plant Extraction System, Macropore Absorb Resin Separation System, Circumrotate Film Evaporation System, Spray Dryer With Inner Fluid Bed เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษาและคงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

    Q :     เอินเวย์ทำให้สารออกฤทธิ์ของสมุนไพรจีนคงที่ ได้มาตราฐาน?

    A :     การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น High Performance Capillary Electro-phoresis Apparatus, CS-9000 Double-wavelength Scanner, High-effective Liquid Phase Chromatograph, Atomic Absorption Spectrometer, Atomic Fluorescence Spectormeter เป็นต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์สำคัญของยาสมุนไพรให้คงที่และได้มาตรฐาน

    Q :     ทำไมใช้สมุนไพรจีนของเอินเวย์แล้วร่างกายดูดซึมได้ไวและไม่มีสารตกค้าง?

    A :     ส่วนเทคโนโลยี Cell Wall Breaking Ultramicro Comminution สามารถแตกผนังเซลล์ ทำให้ยาสมุนไพรมีความละเอียดมากกว่า 1,000mu ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้มากกว่า 95% สูงกว่ายาสมุนไพรทั่วไป 5-6 เท่า จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทั้งขั้นตอนการผลิต ประสิทธิภาพและวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง หมดปัญหาด้านเห็นผลล่าช้า สารตกค้างและผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

    Q :     ยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ มี อ.ย. ไหม?

    A :     ยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ ทุกตัวได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

    Q :     ทานยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ร่วมกับยาแผนปัจจุบันหรืออาหารเสริมได้ไหม?

    A :     สามารถทานยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ ถ้าทานห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมงจะยิ่งดี เพื่อให้ยาทั้ง 2 ประเภทออกฤทธิ์ได้ดี และร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้น ส่วนการทานร่วมกับอาหารเสริมนั้น ให้ห่างกันประมาณ 20 นาที โดยทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

    Q :     ยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นไหม?

    A :     ไมจำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ให้เก็บอยู่ในที่ร่ม แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง

    Q :     ทานยาสมุนไพรจีนของเอินเวย์ จำเป็นต้องดื่มน้ำมากๆ ไหม?

    A :     ไม่จำเป็น ปริมาณน้ำที่ดื่มในขณะทานยาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความเคยชินของแต่ละบุคคล
Back to Top